Over mij

In 2008 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik mij zowel gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning als in ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek,  vanuit een brede interesse voor de ontwikkeling van kinderen.  Eveneens heb ik mij met de minor ontwikkelingsstudies en de propedeuse culturele antropologie verdiept in het opgroeien van kinderen in diverse culturele contexten. Onlangs heb ik mijn postmaster opleiding tot Orthopedagoog-Generalist afgerond en heb ik mij onder andere verder gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie (individueel en in gezinnen), systeemtherapie, trauma/stress, het jonge kind en neurodiagnostiek.

Na mijn studie ben ik 6 jaar als orthopedagoog/ouderbegeleider werkzaam geweest in de kinder- en jeugd GGZ. Hier heb ik uitgebreide ervaring opgedaan in het doen van onderzoek (intelligentieonderzoek, spel- en of schoolobservaties en persoonlijkheidsonderzoek), de behandeling van kinderen en de begeleiding van hun ouders, individueel en in groepsverband. In 2015 heb ik mijn eigen praktijk opgericht, vanuit mijn wens om kortere lijnen te hebben met kind en ouders. Zo kan de hulp nog beter afgestemd worden. Als zelfstandig orthopedagoog volg ik de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied door opleidingen en cursussen. Ook heb ik regelmatig intervisie met collega’s. Ik ben gelukkig getrouwd en moeder van twee kinderen.

Registraties:
NVO Orthopedagoog-Generalist 18424

BIG-nummer 49931486431

Master-Orthopedagoog SKJ 120001292