Over mij

In 2008 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik mij zowel gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning als in ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek. Dit vanuit een brede interesse voor de ontwikkeling van kinderen; van normale opvoedsituaties tot ernstige ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.  Eveneens heb ik mij met de minor ontwikkelingsstudies en de propedeuse culturele antropologie verdiept in het opgroeien van kinderen in diverse culturele contexten.

Na mijn studie ben ik 6 jaar als orthopedagoog/ouderbegeleider werkzaam geweest bij GGZ kinderen en jeugd Rivierduinen. Hier heb ik uitgebreide ervaring opgedaan in het doen van onderzoek (intelligentieonderzoek, spel- en of schoolobservaties en persoonlijkheidsonderzoek), de behandeling van kinderen en de begeleiding van hun ouders, individueel en in groepsverband. In gesprekken met kinderen maak ik onder andere gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken, met als uitgangspunt het idee dat (negatieve) gedachten van invloed zijn op hoe we ons voelen en dus gedragen. plaatje 2a rgbAls ouderbegeleider ondersteun ik ouders in de opvoeding van hun kind, als dit tijdelijk nodig is. Bij ouderbegeleiding vind ik het belangrijk om naast ouders te staan en vanuit een vertrouwelijke relatie te werken aan veranderingen in het gezin.  Als onderdeel van mijn werk ben ik verbonden geweest aan de vakgroep 0-4 jarigen waar de hechtingsrelatie tussen kleine kinderen en ouders centraal stond. In 2015 heb ik mijn eigen praktijk opgericht, vanuit mijn wens om kortere lijnen te hebben met kind en ouders. Zo kan de hulp nog beter afgestemd worden.

Als zelfstandig orthopedagoog volg ik de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied door opleidingen en cursussen. Ook heb ik regelmatig intervisie met collega’s.

Registraties:
NVO Orthopedagoog in opleiding tot Orthopedagoog-Generalist 18424
Master-Orthopedagoog SKJ 120001292