Skip to content

Hoi, ik ben Meike!

Hoi, ik ben Meike. In 2008 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik mij zowel gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning als in ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek, vanuit een brede interesse voor de ontwikkeling van kinderen. 

Eveneens heb ik mij met de minor ontwikkelingsstudies en de propedeuse culturele antropologie verdiept in het opgroeien van kinderen in diverse culturele contexten. Dit breng ik inmiddels met mijn man dagelijks in de praktijk als moeder van twee Nederlands-Senegalese kinderen.

Foto website
Ster 4

Nadat ik in de kinder- en jeugd GGZ uitgebreide ervaring heb opgedaan in het doen van onderzoek (intelligentieonderzoek, spel- en schoolobservaties en persoonlijkheidsonderzoek), de behandeling van kinderen en de begeleiding van hun ouders, heb ik in 2015 mijn eigen praktijk opgericht. Dit vanuit mijn wens om kortere lijnen te hebben met mijn cliënten en meer eigen invulling te kunnen geven aan mijn begeleiding. Zo kan de hulp nog beter worden afgestemd.

In 2022 heb ik mijn postmaster opleiding tot Orthopedagoog-Generalist afgerond en heb ik mij onder andere verder gespecialiseerd in neurodiagnostiek, cognitieve gedragstherapie (individueel en in gezinnen), systeemtherapie, trauma/stress en het jonge kind. Als zelfstandig orthopedagoog volg ik de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied door opleidingen en cursussen. Ook heb ik regelmatig intervisie met collega’s.

Sterretjes

Registraties:

  • NVO Orthopedagoog-Generalist 18424
  • BIG-nummer 49931486431
  • Master-Orthopedagoog SKJ 120001292

Samenwerking

Mijn praktijk is gevestigd aan de Zilverschoon 118c te Apeldoorn, zie www.dezilverschoon.nl samenwerkende zorgverleners. Vooral met Ester Beersma-Simons www.opmaatapeldoorn.nl, Marga Hoeksema www.praktijkpmt.nl en Marga Jonkman www.jeugdpsycholoogapeldoorn.nl werk ik zeer regelmatig samen. Tevens maakt de praktijk deel uit van het samenwerkingsverband www.ggzkindenjeugd.nl in Apeldoorn. Met mijn verwijzers (CJG, (huis)artsen) heb ik regelmatig overleg en afstemming.

Neem contact op met Meike