Skip to content

Aanbod

Praktijk voor Orthopedagogiek Meike Kruithof heeft een uitgebreid aanbod voor zowel kinderen, jongeren als ouders.

Lees hieronder verder over de verschillende opties.

Maan met poppetje
Ster 2

Voor kinderen en jongeren

Behandeling

Behandeling is vooral praten aan tafel, maar soms ook creatief bezig zijn of naar buiten het park in. Ik geef bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, waarbij we ons richten op de invloed van negatieve, niet-helpende gedachten op hoe jij je voelt. Ook is er ruimte voor psycho-educatie, wat betekent dat je leert over het brein en hoe het bij jou werkt, bijvoorbeeld als je net een diagnose hebt gekregen. Er kan inzichtgevend gewerkt worden, zodat we meer kunnen gaan begrijpen hoe je klachten zijn ontstaan, of we proberen de interacties bij jullie thuis te verbeteren door middel van gesprekken met je ouders of het hele gezin (systeemgesprekken).

Onderzoek

Wanneer je komt voor onderzoek, dan gaan we meestal aan tafel een test maken. Een test bestaat uit verschillende taken waarmee ik goed kan gaan begrijpen hoe het bij jou werkt. Tijdens testsessies is er ook ruimte voor gesprekken en een spelletje.

Sterretjes 2

Voor ouders

Behandeling

Kinderen en jongeren kunnen voor uiteenlopende klachten in de praktijk terecht. Voorbeelden hiervan zijn somberheid, angsten, boosheid, lichamelijke klachten en een negatief zelfbeeld. We stellen samen doelen op voor de behandeling en evalueren de vorderingen regelmatig. Cognitieve gedragstherapie, EMDR, psycho-educatie en Brainblocks behoren onder andere tot de mogelijkheden.

Psychologisch onderzoek

Om gericht advies te kunnen geven (bijvoorbeeld aan ouders en school) is het soms belangrijk het kind eerst beter te begrijpen. Psychologisch onderzoek kan meer inzicht geven in gedrag, intelligentie niveau en persoonlijkheid. Soms spreken we dan ook van een diagnose.

Het onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, gesprekken met ouders en/of kind en verschillende testen. Informatie van school is hierbij ook belangrijk. Alle resultaten worden in een duidelijk onderzoeksverslag gezet en besproken met ouders en het kind, afhankelijk van de leeftijd. Naar aanleiding van de resultaten bespreken we de meest passende vorm van vervolghulp, bijvoorbeeld individuele therapie, ouderbegeleiding, en meestal ook adviezen aan school.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is een vast onderdeel van elke therapie binnen de praktijk. Het is erop gericht om de afstemming tussen ouders en kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat jullie elkaar beter begrijpen en het fijn kunnen hebben met elkaar.

Ouderbegeleiding kan je opvoedvragen beantwoorden, je ondersteunen in je rol als opvoeder en je zelfvertrouwen geven. We bespreken lastige situaties waar je als ouder in het dagelijks leven met je kind tegenaan loopt, proberen samen te begrijpen hoe deze ontstaan en kunnen verbeteren.  Ook kan deze vorm van begeleiding het middel zijn om (jonge) kinderen te bereiken. Zo bied jij je kind als het ware therapie, zonder dat dit voor je kind belastend is.

plaatje 3b

Neem contact op met Meike