Aanbod

Praktijk voor Orthopedagogiek Meike Kruithof heeft een uitgebreid aanbod voor zowel kinderen, jongeren als ouders.

Behandeling
Kinderen en jongeren kunnen voor uiteenlopende klachten in de praktijk terecht. Voorbeelden hiervan zijn somberheid, angsten, boosheid, lichamelijke klachten en een negatief zelfbeeld. We stellen samen doelen op voor de behandeling en evalueren de vorderingen regelmatig.

Psychologisch onderzoek
Om gericht advies te kunnen geven is het soms belangrijk het kind eerst beter te begrijpen. Psychologisch onderzoek kan meer inzicht geven in het gedrag, intelligentie niveau en persoonlijkheid.
Het onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, gesprekken met ouders en/of kind en verschillende testen. Informatie van school is hierbij ook belangrijk. Alle resultaten worden in een duidelijk onderzoeksverslag gezet en besproken met ouders en het kind, afhankelijk van de leeftijd. Naar aanleiding van de resultaten bespreken we de meest passende vorm van vervolghulp.

Ouderbegeleiding
Ouderbegeleiding  kan je opvoedvragen beantwoorden, je ondersteunen in je rol als opvoeder en je zelfvertrouwen geven. We spreken lastige situaties door waar je als ouder in het dagelijks leven met je kind tegenaan loopt, proberen samen te begrijpen hoe deze ontstaan en kunnen verbeteren.  Ook kan deze vorm van begeleiding het middel zijn om (jonge) kinderen te bereiken. Zo bied jij je kind als het ware therapie, zonder dat dit voor je kind belastend is.